Prof. Dr. Osman Nuri ARAS            

E K O N O M İ S T

ENGLISH

                                    SEVGİ VE BİLGİ ; PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...   SEVGİ VE BİLGİ ; PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...   SEVGİ VE BİLGİ ; PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...   SEVGİ VE BİLGİ ; PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...   SEVGİ VE BİLGİ ; PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...   SEVGİ VE BİLGİ ; PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...   SEVGİ VE BİLGİ ; PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...   SEVGİ VE BİLGİ ; PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...   SEVGİ VE BİLGİ ; PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...   SEVGİ VE BİLGİ ; PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...   SEVGİ VE BİLGİ ; PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...

 W  E  B     S  İ  T  E  M  E     H  O  Ş     G  E  L  D  İ  N  İ  Z

  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

H A K K I M D A

ÖZ GEÇMİŞ

FOTOĞRAFLAR

KİTAPLAR

MAKALELER

KONFERANSLAR

SEMPOZYUMLAR

KONGRELER

SEMİNERLER

DANIŞMANLIK

AKTÜEL YAZILAR

ATIFLAR

DERS NOTLARI

KPSS SORU BANKASI

MEDYADA

 D İ Ğ E R

 AKADEMİK DERGİLER

 EKONOMİK SÖZLER 

 

  İ L E T İ Ş İ M

 İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Nezaketten mahrumiyet medeniyetten nasibsizliktir.

"İ k t i s a t" ı n   T a n ı m ı   y a  d a İ s t e d i ğ i m  İ k t i s a t

İktisadın yaygın tanımlarının başında; “kıt kaynaklarla insanların sınırsız ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan bilim dalı” ifadesi gelmektedir. Bu teorik tanım genelde hayata, özelde ise iktisadi hayata kapitalist anlayışla bakan bir felsefenin ürünüdür. Farklı bir bakış açısıyla; “mevcut üretim kaynaklarıyla insanların ihtiyaçlarını en etkin şekilde yani maksimum seviyede ve adaletli bir şekilde karşılamaya böylece insanların refah, huzur ve mutluluk içinde yaşamasına katkıda bulunmaya çalışan bir bilim dalıdır” demek daha sağlıklı, daha doğru bir iktisat tanımıdır. Bu tanım iktisadı bir sosyal bilim dalı olarak daha anlamlı ve değerli kılan bir tanımdır.

İktisadi amaçlara ulaşma doğrultusunda elbette farklı iktisadi sistemler söz konusudur. İktisadi sistemler felsefe, teori, politika ve uygulamadan oluşan dört boyuta sahiptirler. Yani bir iktisadi sistem ya da yapıda gerçekleştirilen uygulamalar mutlaka bir politik reçeteye, bu politik reçete bir teorik altyapıya ve bu teorik altyapı da mutlaka bir felsefi arka plana sahiptir.

İnsanların bireysel olarak sınırlı kaynaklarından biri de zamandır. Bireysel anlamda zaman insanların ömrü ile sınırlıdır. Buna karşın insanların yaşama arzuları sonsuzdur. Yani insanoğlu dünya hayatının da ötesinde...

yazının tamamı

 

Hayırda israf olmadığı gibi, israfta da hayır yoktur.

 

  Y e n i   A k a d e m i k   Ç a l ı ş m a l a r :

 "Türkiye'nin Dış Ticaret Stratejileri Çerçevesinde Komşu ve Çevre Ülkelerle Dış Ticaret Stratejisi ve Potansiyeli", Ukrayna-Türkiye: Tarih-Politika-Ekonomi-Sağlık-Diplomasi-Kültür, Ukrayna Diploması Akademisi Yayınları, 2015.

 "Ekonomik ve Siyasi Sonuçları Bakımından Hocalı Katliamı ve Karabağ Sorunu", Azerbaycan ve Dağlık Karabağ Üzerine Analizler, Gündoğan Yayınları, 2015.

 "Ekonomik Güvenlik ve Yolsuzluk İlişkisi: Türkiye Örneği", Ekonomik Güvenlik, Adalet Yayınevi, 2015.

 "1998 Rusya Krizi: Piyasa Ekonomisine GeçişSürecinde Tıkanma", İktisadi Krizler ve Türkiye Ekonomisi, Orion Yayınları, 2015.

 "1997 Asya Krizi ve Küresel Etkileri", İktisadi Krizler ve Türkiye Ekonomisi, Orion Yayınları, 2015.

 "Türkiye'de Uygulanan Enflasyon Hedeflemesinin Performansı: Trend Regresyon Analizi", Journal of Qafqaz University, Vol.2, No.2, Dec.2014, pp.97-110.

"Türkiye'de Uygulanan Orta Vadeli Programın Ödemeler Dengesi Tahminleri Doğrultusunda Performansının Analizi", Finansa Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Vol.51, No.595, Eylül 2014, ss.7-23.

"Türkiye'nin Komşu ve Çevre Ülkelerle Dış Ticaret Stratejisinin Bölgesel Stratejileri İçindeki Performansı", Journal of Qafqaz University, Vol.1, No.2, Dec.2013, pp.138-150.

The Importance of Energy Revenues of Azerbaijan in its Exports Volume and the Effects on the National Economy", International Journal of Business and Social Science, Vol.4, No.6, June 2013, pp.79-87.

“Does Overvalued Turkish Lira Affect Turkey’s Foreign Trade Competitiveness?", International Journal of Social Sciences and Humanity, Vol.4, No.2, Dec.2012, pp.159-168.

“The Importance of Azerbaijan’s Energy Revenues in its Exports Volume and the Effects on the National Economy”,  3th International Conference on Eurasian Economies, 11-13 October 2012.

© Copyright 2005 osmannuriaras.com
All Rights Reserved
Designed by Osman Nuri Aras