Prof. Dr. Osman Nuri ARAS            

E K O N O M İ S T

ENGLISH

                                    SEVGİ VE BİLGİ ; PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...   SEVGİ VE BİLGİ ; PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...   SEVGİ VE BİLGİ ; PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...   SEVGİ VE BİLGİ ; PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...   SEVGİ VE BİLGİ ; PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...   SEVGİ VE BİLGİ ; PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...   SEVGİ VE BİLGİ ; PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...   SEVGİ VE BİLGİ ; PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...   SEVGİ VE BİLGİ ; PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...   SEVGİ VE BİLGİ ; PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...   SEVGİ VE BİLGİ ; PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...

 W  E  B     S  İ  T  E  M  E     H  O  Ş     G  E  L  D  İ  N  İ  Z

  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

H A K K I M D A

ÖZ GEÇMİŞ

FOTOĞRAFLAR

KİTAPLAR

MAKALELER

KONFERANSLAR

SEMPOZYUMLAR

KONGRELER

SEMİNERLER

DANIŞMANLIK

AKTÜEL YAZILAR

ATIFLAR

DERS NOTLARI

KPSS SORU BANKASI

MEDYADA

 D İ Ğ E R

 AKADEMİK DERGİLER

 EKONOMİK SÖZLER 

 

  İ L E T İ Ş İ M

 İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Nezaketten mahrumiyet medeniyetten nasibsizliktir.

G-20 Zirvesi'nden kazancımız ne  ve ne kadar olacak?

Geçen hafta sonu Antalya’da G-20 Liderler Zirvesi düzenlendi.
Son yıllarda ülkemizin ev sahipliği yaptığı en önemli uluslararası toplantı olan G-20 Zirvesi’nde Türkiye başarılı bir organizasyon sergiledi.
Zirve’den yaklaşık iki ay önce Zirve ile ilgili kaleme aldığım aktüel yazıda, Türkiye’nin o günkü şartlarını dikkate alarak, söz konusu organizasyonun yapılıp-yapılamayacağına ilişkin ve yapılması durumunda hangi şartlarda yapılacağına bağlı olarak endişelerimi dile getirmiştim.
Yapılamamasına ilişkin endişeye sevk eden ülke şartlarındaki iyileşmeler sonucu, şükür korkulan olmadı; Zirve gerçekleşmiş oldu.
Yapılması durumunda Zirve’nin ülkemize en önemli katkısının, dünyanın önde gelen liderlerinin birlikte ülkemize gelmiş olmasının sağlayacağıkazancın, ekonomik ağırlıklı "itibar" olacağını yine önceki değerlendirmemde ifade etmiştim...

yazının tamamı

 

Hayırda israf olmadığı gibi, israfta da hayır yoktur.

 

  Y e n i   A k a d e m i k   Ç a l ı ş m a l a r :

 "Ekonomik Güvenlik ve Yolsuzluk İlişkisi: Türkiye Örneği", Ekonomik Güvenlik, Adalet Yayınevi, 2015.

 "1998 Rusya Krizi", İktisadi Krizler ve Türkiye Ekonomisi, Orion Yayınları, 2015.

 "Türkiye'de Uygulanan Enflasyon Hedeflemesinin Performansı: Trend Regresyon Analizi", n Komşu ve Çevre Ülkelerle Dış Ticaret Stratejisinin Bölgesel Stratejieri İçindeki Performansı", Journal of Qafqaz University, Vol.2, No.2, Dec.2014, pp.97-110.

"Türkiye'de Uygulanan Orta Vadeli Programın Ödemeler Dengesi Tahminleri Doğrultusunda Performansının Analizi", Finansa Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Vol.51, No.595, Eylül 2014, ss.7-23.

"Türkiye'nin Komşu ve Çevre Ülkelerle Dış Ticaret Stratejisinin Bölgesel Stratejieri İçindeki Performansı", Journal of Qafqaz University, Vol.1, No.2, Dec.2013, pp.138-150.

"Azerbaycan'ın Enerji Kaynağı Gelirlerinin Ülke Ekonomisine Etkisi, Uluslararası Avrasya Strateji Dergisi, Vol.2, No.2, Nov.2013, pp.1-28.

The Importance of Energy Revenues of Azerbaijan in its Exports Volume and the Effects on the National Economy", International Journal of Business and Social Science, Vol.4, No.6, June 2013, pp.79-87.

“Does Overvalued Turkish Lira Affect Turkey’s Foreign Trade Competitiveness?", International Journal of Social Sciences and Humanity, Vol.4, No.2, Dec.2012, pp.159-168.

“The Importance of Azerbaijan’s Energy Revenues in its Exports Volume and the Effects on the National Economy”,  3th International Conference on Eurasian Economies, 11-13 October 2012.

“Günümüz İşletmelerinde Ortaklık Kültürünün Tesisinde Ahilik Temel İlkelerinin Yeri ve Önemi”, 2. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, 19-20 Eylül 2012.

“Does Oil Income Impede Democratization in Muslim–Majority Countries?", International Journal of Social Sciences and Humanity, Vol.4, No.2, Dec.2012, pp.397-406.

© Copyright 2005 osmannuriaras.com
All Rights Reserved
Designed by Osman Nuri Aras