Doç. Dr. Osman Nuri ARAS            

E K O N O M İ S T

ENGLISH

                                    SEVGİ VE BİLGİ ; PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...   SEVGİ VE BİLGİ ; PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...   SEVGİ VE BİLGİ ; PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...   SEVGİ VE BİLGİ ; PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...   SEVGİ VE BİLGİ ; PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...   SEVGİ VE BİLGİ ; PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...   SEVGİ VE BİLGİ ; PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...   SEVGİ VE BİLGİ ; PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...   SEVGİ VE BİLGİ ; PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...   SEVGİ VE BİLGİ ; PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...   SEVGİ VE BİLGİ ; PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...

 W  E  B     S  İ  T  E  M  E     H  O  Ş     G  E  L  D  İ  N  İ  Z

  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

H A K K I M D A

ÖZ GEÇMİŞ

FOTOĞRAFLAR

KİTAPLAR

MAKALELER

KONFERANSLAR

SEMPOZYUMLAR

KONGRELER

SEMİNERLER

DANIŞMANLIK

AKTÜEL YAZILAR

ATIFLAR

DERS NOTLARI

KPSS SORU BANKASI

MEDYADA

D İ Ğ E R             

AKADEMİK DERGİLER

BİLİMSEL TOPLANTI

MAKALE HAVUZLARI 

EKONOMİK SÖZLER 

İ L E T İ Ş İ M      

İLETİŞİM BİLGİLERİ

   

Nezaketten mahrumiyet medeniyetten nasibsizliktir.

İktisadın Tanımı

ya da İstediğim İktisat

İktisadın yaygın tanımlarının başında; “kıt kaynaklarla insanların sınırsız ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan bilim dalı” ifadesi gelmektedir. Bu teorik tanım genelde hayata, özelde ise iktisadi hayata vahşi kapitalist anlayışla bakan bir felsefenin ürünüdür. Farklı bir bakış açısıyla; “mevcut üretim kaynaklarıyla insanların ihtiyaçlarını en etkin şekilde yani maksimum seviyede ve adaletli bir şekilde karşılamaya böylece insanların refah, huzur ve mutluluk içinde yaşamasına katkıda bulunmaya çalışan bir bilim dalıdır” demek daha sağlıklı, daha doğru bir iktisat tanımıdır. Bu tanım iktisadı bir sosyal bilim dalı olarak daha anlamlı ve değerli kılan bir tanımdır.

İktisadi amaçlara ulaşma doğrultusunda elbette farklı iktisadi yapılar söz konusudur. İktisadi sistemler felsefe, teori, politika ve uygulamadan oluşan dört boyuta sahiptirler. Yani bir iktisadi yapıda gerçekleştirilen uygulamalar mutlaka bir politik reçeteye, bu politik reçete bir teorik altyapıya ve bu teorik altyapı da mutlaka bir felsefi arka plana sahiptir.

İnsanların bireysel olarak sınırlı kaynaklarından biri de zamandır. Bireysel anlamda zaman insanların ömrü ile sınırlıdır...

yazının tamamı

 

Hayırda israf olmadığı gibi, israfta da hayır yoktur.

 

  Y e n i   A k a d e m i k   Ç a l ı ş m a l a r  2012-2013:

“The Evaluation of Economic Performance of the MBA Programs in Turkey", Wulfenia Journal, Vol.20, No.8, August 2013, No.6, June 2013, pp.160-173.

“The Importance of Energy Revenues of Azerbaijan in its Exports Volume and the Effects on the National Economy", International Journal of Business and Social Science, Vol.4, No.6, June 2013, pp.79-87.

“Ekonomik ve Siyasi Sonuçları Bakımından Hocalı Katliamı ve Karabağ Sorunu", Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi, Vol.9, No.2, Nisan 2013, ss.113-122.

“Does Overvalued Turkish Lira Affect Turkey’s Foreign Trade Competitiveness?”, International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, Vol.4. No.2, Dec.2012, pp.159-168.

“AB Borç Krizi ve Bunun Türk Dış Ticaretine Olan Etkileri” Ekonomi Bilimleri Dergisi, Vol.4, No.1, Dec.2012, pp.77-89.

“The Importance of Azerbaijan’s Energy Revenues in its Exports Volume and the Effects on the National Economy”,  3th International Conference on Eurasian Economies, 11-13 Oct. 2012.

“Bağımsızlık Sonrası Azerbaycan Türkiye Ekonomik İlişkilerinin Sektörel Değerlendirmesi”, Uluslararası Katılımlı Bölgesel İşbirliği ve Kalkınma Sempozyumu, 17-20 Ekim 2012.

“Günümüz İşletmelerinde Ortaklık Kültürünün Tesisinde Ahilik Temel İlkelerinin Yeri ve Önemi”, 2. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, 19-20 Eylül 2012.

“Does Oil Income Impede Democratization in Muslim–Majority Countries?”, International Journal of Sciencies and Humanity Studies, Vol.4, No.2, Dec.2012, pp.397-406.

“Determinants of Debt Crisis in EU and the Recovery Efforts”, International Journal of Social Sciences and Humantiy Studies, Vol.4, No.2, Dec.2012, pp.343-354.

“Türkiye’nin Cari Açık Sorunu ve Soruna Çözüm Noktasında Yeni Teşvik Programının Değerlendirmesi”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, Vol.4, No.1, Dec.2012, pp.91-104.

"Para Politikasının Yürütülmesi", Para Teorisi ve Politikası, Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2012, ss. 229-280.

 

 
 

© Copyright 2005 osmannuriaras.com
All Rights Reserved
Designed by Osman Nuri Aras