Doç. Dr. Osman Nuri ARAS            

E K O N O M İ S T

ENGLISH

                                    SEVGİ VE BİLGİ ; PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...   SEVGİ VE BİLGİ ; PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...   SEVGİ VE BİLGİ ; PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...   SEVGİ VE BİLGİ ; PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...   SEVGİ VE BİLGİ ; PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...   SEVGİ VE BİLGİ ; PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...   SEVGİ VE BİLGİ ; PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...   SEVGİ VE BİLGİ ; PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...   SEVGİ VE BİLGİ ; PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...   SEVGİ VE BİLGİ ; PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...   SEVGİ VE BİLGİ ; PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR...

 W  E  B     S  İ  T  E  M  E     H  O  Ş     G  E  L  D  İ  N  İ  Z

  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

H A K K I M D A

ÖZ GEÇMİŞ

FOTOĞRAFLAR

KİTAPLAR

MAKALELER

KONFERANSLAR

SEMPOZYUMLAR

KONGRELER

SEMİNERLER

DANIŞMANLIK

AKTÜEL YAZILAR

ATIFLAR

DERS NOTLARI

KPSS SORU BANKASI

MEDYADA

D İ Ğ E R             

AKADEMİK DERGİLER

BİLİMSEL TOPLANTI

MAKALE HAVUZLARI 

EKONOMİK SÖZLER 

İ L E T İ Ş İ M      

İLETİŞİM BİLGİLERİ

   

Nezaketten mahrumiyet medeniyetten nasibsizliktir.

Son Kale Merkez Bankası mı?

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere ülke yöneticileri tarafından Merkez Bankası'nı (MB) hedef alan konuşmalar ilginç noktalara vardı.

Öyle ki MB'nin faiz oranlarına ilişkin en son açıkladığı karar, “bize karşı bir bağımsızlık mücadelesi veriyorsun da başka yerlere karşı bağımlılığın mı var?” diyerek eleştirildi. Son olarak Ekonomi Bakanı Zeybekci'den “MB hükümetin gösterdiği hedeflere yürümekle yükümlüdür ve tam bağımsızdır” diyerek yine eleştiriler kadar ilginç bir açıklama geldi. Bu yazıda önce MB'nin bağımsızlığı konusuna açıklık getirip, ardından piyasadaki ilk etkilerinden de yola çıkarak MB'ye yönelik eleştirilerde muhtemel hedeflerin neler olduğunu yorumlamak istiyorum:

MB'nin temel amacı ülkede fiyat istikrarını sağlamak. Bu amaç kanunla belirlenmiştir. Dolayısıyla amaç belirlemede MB bağımsız değildir. Fiyat istikrarını sağlamak amacıyla MB tarafından uygulanan para politikası stratejisinin adı ise enflasyon hedeflemesi rejimidir. Bu stratejide hedeflenen, doğrudan enflasyonun kendisidir. Türkiye'de enflasyon hedefleri MB ve hükümet tarafından birlikte belirlenmektedir. Yıl içerisinde yaşanan ekonomik gelişmelere göre şayet hedefte revizyona gidilecekse yine MB ve hükümet birlikte karar vermekte...                                        

yazının tamamı

 

Hayırda israf olmadığı gibi, israfta da hayır yoktur.

 

  Y e n i   A k a d e m i k   Ç a l ı ş m a l a r :

"Türkiye'de Uygulanan Orta Vadeli Programın Ödemeler Dengesi Tahminleri Doğrultusunda Performansının Analizi", Finansa Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Vol.51, No.595, Eylül 2014, ss.7-23.

"Türkiye'nin Komşu ve Çevre Ülkelerle Dış Ticaret Stratejisinin Bölgesel Stratejieri İçindeki Performansı", Journal of Qafqaz University, Vol.1, No.2, Dec.2013, pp.138-150.

"Azerbaycan'ın Enerji Kaynağı Gelirlerinin Ülke Ekonomisine Etkisi, Uluslararası Avrasya Strateji Dergisi, Vol.2, No.2, Nov.2013, pp.1-28.

“The Importance of Energy Revenues of Azerbaijan in its Exports Volume and the Effects on the National Economy", International Journal of Business and Social Science, Vol.4, No.6, June 2013, pp.79-87.

 “Ekonomik ve Siyasi Sonuçları Bakımından Hocalı Katliamı ve Karabağ Sorunu", Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi, Vol.9, No.2, Nisan 2013, ss.113-122.

“Does Overvalued Turkish Lira Affect Turkey’s Foreign Trade Competitiveness?", International Journal of Social Sciences and Humanity, Vol.4, No.2, Dec.2012, pp.159-168.

“The Importance of Azerbaijan’s Energy Revenues in its Exports Volume and the Effects on the National Economy”,  3th International Conference on Eurasian Economies, 11-13 October 2012.

“Günümüz İşletmelerinde Ortaklık Kültürünün Tesisinde Ahilik Temel İlkelerinin Yeri ve Önemi”, 2. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, 19-20 Eylül 2012.

“Does Oil Income Impede Democratization in Muslim–Majority Countries?", International Journal of Social Sciences and Humanity, Vol.4, No.2, Dec.2012, pp.397-406.

“Determinants of Debt Crisis in EU and the Recovery Efforts", International Journal of Social Sciences and Humanity, Vol.4, No.2, Dec.2012, pp.1343-354.

 

 
 

© Copyright 2005 osmannuriaras.com
All Rights Reserved
Designed by Osman Nuri Aras